Lễ khánh thành nhà máy thủy điện Canan 1&2

0904 906 828