Lễ khánh thành nhà máy thủy điện Canan 1&2
tổ chức lễ khai trương
0904 906 828